Beëdigd

Een beëdigde vertaling wordt voorzien van een verklaring waarin staat dat het document vertaald is door een beëdigd vertaler, met op elke pagina de stempel en de paraaf of handtekening van de beëdigde vertaler. Alleen vertalers die staan ingeschreven bij Bureau WBTV (www.bureauwbtv.nl) mogen zich beëdigd vertaler noemen. Dit bureau is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en door de minister van Veiligheid en Justitie belast met de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Vaak eisen ambassades of andere buitenlandse instanties een beëdigde vertaling van een document als onderdeel van een belangrijke procedure zoals bijvoorbeeld een verhuizing naar of tewerkstelling in hun land.  

Diploma’s en certificaten vertalen

In een toenemend internationale wereld zal het niemand verbazen dat er door buitenlandse partijen vaak een beëdigde vertaling van uw mavodiploma, havodiploma, mbo-diploma of vwo-diploma wordt gevraagd. Wij kunnen uw diploma’s of certificaten voor u beëdigd vertalen.

Aangesloten bij:Het Nederlands Genootschap van Tolken
en Vertalers en
The Society of English-language professionals in
The Netherlands.
 • Dick Schreuder, Rijppaert&Peeters advocaten
  'Wij laten onze juridische documenten al jarenlang vertalen door Vertaalbureau Synthese en wij zijn elke keer weer aangenaam verrast door de hoge kwaliteit en accuraatheid van de vertalingen. Daarnaast is Vertaalbureau Synthese een betrouwbare partner waarop je altijd kunt rekenen'
 • Jacqueline Speijers, Aviacare
  'Aviacare heeft al een meerdere malen gebruik gemaakt van Vertaalbureau Synthese. We zijn zeer tevreden met de snelheid, flexibiliteit en vakkundigheid waar mee gewerkt wordt
 • Mr. Ceciel Jeuken, Signanotarissen
  'Vertalingen van akten zijn vaak op korte termijn nodig. Vertaalbureau Synthese heeft ons tot op heden nooit in de steek gelaten: toezeggingen worden nagekomen, de vertalingen zijn accuraat en de tarieven helder'
 • Theo van der Ree, Property & Private Finance
  'Ik heb als zelfstandig ondernemer een financieel adviesbureau. Aangezien ik ook financieel advies geef aan Engelstalige cliënten die voor langere of kortere tijd in Nederland verblijven, dient er op schriftelijk niveau in excellent Engels gecorrespondeerd te worden. In dat kader doe ik graag een beroep op de uitstekende vakkennis en expertise van Vertaalbureau Synthese '